0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Russia
Liga Pro
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Kharlakin
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۰:۴۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۰۱:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Konstantin Olshakov
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۲
Konstantin Olshakov
Finished
۱۰:۳۰
Dmitry Bogdanov
۳
۲
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۸:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Kutuzov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۱۵
Yuri Gavrilov
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۴۵
Ivanov Alexander
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Semenov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۰:۳۰
Ivanov Alexander
۳
۰
Pavel Semenov
Finished
۰۱:۳۰
Yuriy Lbov
۳
۲
Oleg Kharlakin
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۲:۳۰
Anatoly Ilin
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۱۵
Pavel Semenov
۳
۱
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۳۰
Oleg Popov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Tikhnenko
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Eremin
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۴۵
Aleksandr Gusev
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۰۸:۱۵
Aleksei Konobeev
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۳۰
Albert Bogomolov
۱
۳
Sergey Konstantinov
Finished
۰۸:۴۵
Konstantin Olshakov
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۹:۰۰
Gennady Karpovkin
۳
۲
Aleksei Konobeev
Finished
۰۹:۰۰
Ilya Novikov
۱
۳
Galuzinskii Stefan
Finished
۰۹:۱۵
Andrei Khanevskii
۰
۳
Andrei Borisov
Finished
۰۹:۳۰
Denisov Alexey
۳
۱
Aleksandr Gusev
Finished
۰۹:۴۵
Andrei Borisov
۰
۳
Aleksei Konobeev
Finished
۱۰:۰۰
Aleksandr Gusev
۰
۳
Galuzinskii Stefan
Finished
۱۰:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۱۰:۳۰
Ilya Novikov
۰
۳
Denisov Alexey
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Yuri Gavrilov
Finished
۱۱:۰۰
Alexander Poprotsky Vladimirovich
۳
۰
Valeriy Zanev
Finished
۱۲:۱۵
Anatoly Ilin
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۱۲:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۲
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۲:۳۰
Vadim Putilovsky
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۱۳:۰۰
Andrei Bokov
۳
۲
Dmitri Razinkov
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Chuliukov
۰
۳
Andrei Bokov
Finished
۱۳:۳۰
Viktor Kochergin
۰
۳
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۳:۴۵
Mikhail Gusev
۰
۳
Igor Zemit
Finished
۱۳:۴۵
Dmitri Razinkov
۳
۰
Lopatin Sergey
Finished
۱۴:۰۰
Lopatin Sergey
۳
۲
Andrei Bokov
Finished
۱۴:۳۰
Vadim Putilovsky
۳
۱
Oleg Shagarov
Finished
۱۴:۳۰
Valeriy Zanev
۲
۳
Viktor Kochergin
Finished
۱۴:۴۵
Aleksandr Chuliukov
۱
۳
Dmitri Razinkov
Finished
۱۵:۰۰
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Sergey Kuzmin
Finished
۱۶:۱۵
Nikita Kurilchik
۳
۰
Artem Denisov
Finished
۱۶:۱۵
Armen Pomazkov
۳
۱
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۱۶:۲۰
Igor Matveev
۲
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۶:۴۵
Aleksandr Rybalkin
۲
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۶:۴۵
Artem Denisov
۰
۳
Igor Matveev
Finished
۱۷:۱۵
Sergey Kuzmin
۳
۱
Aleksandr Rybalkin
Finished
۱۷:۱۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۱
۳
Pavel Semenov
Finished
۱۷:۲۰
Yaroslav Troyanov
۲
۳
Nikita Kurilchik
Finished
۱۷:۴۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۷:۴۵
Nikita Kurilchik
۱
۳
Igor Matveev
Finished
۱۸:۱۵
Sergey Kuzmin
۰
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۸:۴۵
Artem Denisov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۸:۴۵
Arlashov Andrei
۱
۳
Evgeniy Samokha
Finished
۲۰:۰۰
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۲۰:۱۵
Stanislav Kaplan
۰
۱
Dmitrii Pishchuk
inprogress
۲۰:۱۵
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Egor Markelov
Finished
۲۰:۳۰
Valeriy Zanev
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۲۰:۳۰
Europe
TT Elite Series
Kamil Nalepa
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۰:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۰:۲۰
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Patryk Lewandowski
۱
۳
Michal Murawski
Finished
۱۱:۱۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۵۵
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۳۰
Martin Olejnik
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Michal Murawski
۰
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۲۵
Amirreza Abbasi
۳
۱
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۸:۲۰
Patryk Lewandowski
۳
۲
Lukasz Jarocki
Finished
۱۹:۴۵
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۰:۴۰
Damian Korczak
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۱:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۰۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۷:۵۵
Patryk Lewandowski
۳
۰
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۹:۳۵
Martin Olejnik
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۰:۴۵
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۳:۱۰
Martin Olejnik
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۵۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۹:۲۰
Martin Olejnik
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۲۰:۱۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۱:۰۵
Kamil Nalepa
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۲۵
Przemyslaw Korzec
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Zochniak Jakub
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۰:۴۵
Igor Dabrowski
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۱۵
Zochniak Jakub
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۲:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۲:۴۰
Igor Dabrowski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۵۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Michal Skorski
Finished
۰۳:۱۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Igor Dabrowski
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۵۵
Michal Skorski
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۴:۰۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Marcin Lasota
Finished
۰۴:۰۵
Filip Mlynarski
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۴:۲۰
Przemyslaw Gorski
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۴:۲۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Igor Dabrowski
Finished
۰۴:۲۵
Staszczyk Konrad
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۴:۵۰
Michal Skorski
۳
۱
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۴:۵۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۵:۰۵
Zochniak Jakub
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۱۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۳۰
Igor Dabrowski
۰
۳
Michal Skorski
Finished
۰۵:۳۵
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Rutkowski
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۴۰
Szymon Radlo
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۷:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۸:۱۵
Patryk Lewandowski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۲۰
Kamil Nalepa
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۴۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۸:۴۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۰۵
Michal Murawski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۱۰
Kamil Nalepa
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۵۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۰۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۰:۲۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۱:۰۵
Piotr Sudol
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۱:۱۵
Kamil Nalepa
۰
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۱:۳۰
Lukasz Jarocki
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۳۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۵۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۲:۰۰
Aleksander Lilien
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۰۵
Filip Mlynarski
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۲:۲۰
Patryk Lewandowski
۲
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۲:۲۰
Kamil Nalepa
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Adrian Spychala
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۴۵
Amirreza Abbasi
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۳:۰۵
Aleksander Lilien
۳
۲
Seroka Szymon
Finished
۱۳:۱۵
Filip Mlynarski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Michal Murawski
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۳:۳۵
Patryk Lewandowski
۳
۱
Adrian Spychala
Finished
۱۳:۵۵
Piotr Sudol
۳
۱
Damian Swierczek
Finished
۱۴:۰۰
Kamil Nalepa
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۴:۱۵
Michal Murawski
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۴:۳۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۱۴:۳۵
Martin Olejnik
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۴:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۱۴:۵۵
Damian Korczak
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۵:۰۰
Amirreza Abbasi
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۵:۰۵
Patryk Lewandowski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۵:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۵:۳۰
Michal Murawski
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۱۵:۴۵
Martin Olejnik
۳
۱
Amirreza Abbasi
Finished
۱۵:۵۵
Adrian Spychala
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۱۰
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۶:۲۰
Patryk Lewandowski
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۶:۳۵
Piotr Sudol
۳
۱
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۶:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۶:۴۵
Krystian Kolodziej
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۶:۵۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۷:۰۵
Michal Murawski
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۱۷:۲۰
Martin Olejnik
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۱۷:۳۰
Adrian Spychala
۲
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۷:۴۵
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۷:۵۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Patryk Lewandowski
Finished
۱۸:۱۰
Michal Murawski
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۸:۳۰
Martin Olejnik
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۸:۴۰
Seroka Szymon
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۸:۵۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۹:۰۵
Amirreza Abbasi
۳
۱
Krzysztof Wloczko
Finished
۱۹:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۹:۵۵
Michal Murawski
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۲۰:۰۵
Jan Zandecki
۲
۱
Krzysztof Kapik
inprogress
۲۰:۴۰
Felkel Grzegorz
-
-
Krystian Kolodziej
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۵
Michal Minda
-
-
Zochniak Jakub
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Damian Korczak
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Czech Republic
Pro League
Kamil Gavelcik
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۰۰:۰۰
Jan Vidourek
۳
۱
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۰:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۲۹
Mihail Trinta
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۰۰
Milan Smrcek
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۲:۳۰
Matej Mazurek
۱
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۰:۳۰
Tadeas Odstrcilik
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Bresky
۲
۳
Tadeas Odstrcilik
Finished
۰۱:۰۰
Tomasch David
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Barta
۲
۳
Tomasch David
Finished
۰۴:۳۰
Zdenek Balusek
۳
۱
Eduard Sionkala
Finished
۱۴:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۱۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۳۰
Bronislav Roubal
۳
۲
Petr Monik
Finished
۱۰:۰۰
Josef Belovsky
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۱۳:۰۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Filip Dusil
Finished
۱۴:۳۰
Milan Regner
۳
۲
Josef Grill
Finished
۱۹:۳۰
Tadeas Zika
۳
۲
Oldrich Vrtal
Finished
۱۰:۰۰
Miloslav Kotil
۰
۳
Radek Limbursky
Finished
۱۱:۰۰
Petr Monik
۳
۱
Jiri Machart
Finished
۱۱:۰۰
Josef Belovsky
۲
۳
Richard Krejci
Finished
۱۲:۰۰
Petr Bradach
۳
۰
Martin Guk
Finished
۰۰:۲۹
Darin Kryl
۰
۳
Jiri Telecky
Finished
۰۰:۲۹
Radek Rose
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Vosyka
۳
۱
Ladislav Svanda
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۳۰
Tomasch David
۳
۱
Kamil Gavelcik
Finished
۰۶:۳۰
Frantisek Briza
۲
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۷:۰۰
Jiri Telecky
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۰۰:۰۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۰
Jan Vidourek
Finished
۰۰:۳۰
Marek Blejchar
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۲:۳۰
Tomasch David
۳
۲
Kamil Gavelcik
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۰۰
Frantisek Briza
۳
۲
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Kubat
۲
۳
Tomas Barta
Finished
۰۳:۳۰
Milan Smrcek
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۰۴:۰۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۳۰
Kamil Gavelcik
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۵:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Barta
۳
۱
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۰۵:۳۰
Rotislav Hasmanda
۲
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Frantisek Briza
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Tomasch David
Finished
۰۶:۰۰
Jiri Machart
۲
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۰۹:۳۰
Radim Urbaniec
۲
۳
Matej Mazurek
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Josef Belovsky
Finished
۰۹:۳۰
Radek Limbursky
۲
۳
Ondrej Mista
Finished
۰۹:۳۰
Josef Fuchs
۱
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۰:۰۰
Radim Pavelka
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۱۰:۰۰
Ondrej Mista
۳
۰
Josef Fuchs
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Novotny
۳
۲
Bronislav Roubal
Finished
۱۰:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۱:۰۰
Oldrich Vrtal
۰
۳
Radim Urbaniec
Finished
۱۱:۰۰
Radim Urbaniec
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Machart
۱
۳
Bronislav Roubal
Finished
۱۱:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۱۱:۳۰
Radek Limbursky
۳
۰
Josef Fuchs
Finished
۱۱:۳۰
Matej Mazurek
۳
۱
Oldrich Vrtal
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Novotny
۳
۱
Petr Monik
Finished
۱۲:۰۰
Ondrej Mista
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۱۲:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Josef Fuchs
Finished
۱۲:۳۰
Petr Monik
۳
۲
Jiri Machart
Finished
۱۲:۳۰
Radim Urbaniec
۲
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۲:۳۰
Richard Krejci
۳
۰
Josef Belovsky
Finished
۱۲:۳۲
Jaroslav Novotny
۳
۱
Bronislav Roubal
Finished
۱۳:۰۰
Tadeas Zika
۳
۲
Matej Mazurek
Finished
۱۳:۰۰
Ondrej Mista
۳
۲
Radek Limbursky
Finished
۱۳:۰۰
Svatoslav Stempen
۱
۳
Jiri Stach
Finished
۱۳:۳۰
Kostal Marek
۳
۲
Richard Krejci
Finished
۱۳:۳۰
Ludek Madle
۳
۰
Otto Jarkovsky
Finished
۱۳:۳۰
Jaromir Kriz
۳
۱
Stanislav Hudec
Finished
۱۳:۳۰
Filip Dusil
۲
۰
Jan Manhal Jr
Finished
۱۴:۰۰
Milan Smesny
۳
۰
Petr Serak
Finished
۱۴:۰۰
Otto Jarkovsky
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۴:۳۰
Richard Krejci
۰
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Stach
۱
۳
Zdenek Balusek
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۱
Kostal Marek
Finished
۱۵:۰۰
Eduard Sionkala
۰
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۱۵:۰۰
Petr Serak
۳
۲
Ludek Madle
Finished
۱۵:۰۰
Jan Manhal Jr
۰
۳
Jaromir Kriz
Finished
۱۵:۰۰
Jaromir Kriz
۳
۰
Filip Dusil
Finished
۱۵:۳۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Zdenek Balusek
Finished
۱۵:۳۰
Ludek Madle
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۱۵:۳۰
Kostal Marek
۳
۲
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۵:۳۰
Otto Jarkovsky
۲
۳
Petr Serak
Finished
۱۶:۰۰
Richard Krejci
۰
۳
Vladimir Postelt
Finished
۱۶:۰۰
Jiri Stach
۳
۱
Eduard Sionkala
Finished
۱۶:۰۰
Stanislav Hudec
۰
۳
Jan Manhal Jr
Finished
۱۶:۰۰
Ludek Madle
۳
۰
Otto Jarkovsky
Finished
۱۶:۳۰
Svatoslav Stempen
۳
۰
Eduard Sionkala
Finished
۱۶:۳۰
Kostal Marek
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۷:۰۰
Jaromir Kriz
۲
۳
Filip Dusil
Finished
۱۷:۰۰
Milan Smesny
۳
۰
Petr Serak
Finished
۱۷:۰۰
Zdenek Balusek
۱
۳
Jiri Stach
Finished
۱۷:۰۰
Josef Palecek
۳
۲
Matej Pycha
Finished
۱۷:۳۰
Milan Regner
۲
۳
Milan Longin
Finished
۱۷:۳۰
Jan Dzida
۱
۲
Filip Sikora
Finished
۱۷:۳۰
Ivo Kolacek
۱
۳
Marek Cejka
Finished
۱۷:۳۰
Jaroslav Kasan
۰
۳
Vlastimil Svatos
Finished
۱۸:۰۰
Jiri Hiblbauer
۲
۳
Ludek Pelikan
Finished
۱۸:۰۰
Josef Grill
۳
۰
Jakub Tazler
Finished
۱۸:۰۰
Pavel Wawrosz
۳
۰
Rostislav Niezgoda
Finished
۱۸:۰۰
Marek Cejka
۳
۲
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۸:۳۰
Filip Sikora
۳
۱
Pavel Wawrosz
Finished
۱۸:۳۰
Milan Longin
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۸:۳۰
Matej Pycha
۳
۲
Jaroslav Kasan
Finished
۱۸:۳۰
Rostislav Niezgoda
۳
۱
Jan Dzida
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Tazler
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۹:۰۰
Vlastimil Svatos
۱
۳
Josef Palecek
Finished
۱۹:۰۰
Ludek Pelikan
۱
۳
Ivo Kolacek
Finished
۱۹:۰۰
Jan Dzida
۰
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۱۹:۳۰
Josef Palecek
۳
۰
Jaroslav Kasan
Finished
۱۹:۳۰
Ivo Kolacek
۳
۰
Jiri Hiblbauer
Finished
۱۹:۳۰
Matej Pycha
۳
۱
Vlastimil Svatos
Finished
۲۰:۰۰
Filip Sikora
۳
۰
Rostislav Niezgoda
Finished
۲۰:۰۰
Milan Longin
۰
۳
Jakub Tazler
Finished
۲۰:۰۰
Marek Cejka
۲
۳
Ludek Pelikan
Finished
۲۰:۰۰
Milan Regner
۰
۳
Josef Grill
Finished
۲۰:۳۰
Vlastimil Svatos
۲
۲
Jaroslav Kasan
inprogress
۲۰:۳۰
Ludek Pelikan
۳
۱
Jiri Hiblbauer
Finished
۲۰:۳۰
Rostislav Niezgoda
۳
۱
Jan Dzida
Finished
۲۰:۳۰
Jakub Tazler
-
-
Milan Longin
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Filip Sikora
-
-
Pavel Wawrosz
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Josef Palecek
-
-
Matej Pycha
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Marek Cejka
-
-
Ivo Kolacek
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Jiri Motak
-
-
Ondrej Homola
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Marek Sedlak
-
-
Jiri Zuzanek
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Lukas Boruvka
-
-
Josef Medek
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Matyas Rojka
-
-
Martin Cvecek
بازی شروع نشده است
۲۱:۳۰
Sweden
WTT Feeder Stockholm
Carlos Franco
۳
۱
Andre Pierre Kases
Finished
۱۳:۰۵
Federico Otalvaro
۲
۳
Balazs Lei
Finished
۱۳:۰۵
Alexandre Cassin
۳
۲
Oliver Both
Finished
۱۸:۴۰
Konstantinos Angelakis
۳
۲
Tomas Koldas
Finished
۱۸:۴۰
Anders Eriksson
۳
۲
Carlos Franco
Finished
۱۹:۱۵
Georgios Stamatouros
۳
۱
Jabdiel Torres
Finished
۱۳:۰۵
Naumi Alex
۲
۳
Anders Eriksson
Finished
۱۳:۰۵
Viktor Brodd
۳
۰
Pedro Osiro
Finished
۱۳:۴۰
Amalraj Anthony
۳
۱
Marios Yiangou
Finished
۱۳:۴۰
Florian Bourrassaud
۳
۱
Sebastian Bedoya
Finished
۱۳:۴۰
Hampus Soderlund
۳
۰
Chee Feng Leong
Finished
۱۳:۴۰
Ioannis Sgouropoulos
۳
۰
Daniel Lindso
Finished
۱۸:۴۰
Georgios Stamatouros
۳
۱
Balazs Lei
Finished
۱۹:۱۵
Florian Bourrassaud
۰
۳
Viktor Brodd
Finished
۱۹:۱۵
Amalraj Anthony
۱
۳
Hampus Soderlund
Finished
۱۹:۱۵
China
WTT Star Contender Lanzhou
Rogelio Castro
۱
۳
Baldwin Ho Wah Chan
Finished
۰۵:۰۵
Kwan Kit Ho
۱
۳
Jinbao Ma
Finished
۰۶:۱۵
Edward Ly
۱
۳
Tzu-Yi Yang
Finished
۰۴:۳۰
Dongsoo Kang
۱
۳
Pak Nam Ng
Finished
۰۵:۴۰
Ryoichi Yoshiyama
۳
۰
Manush Utpalbhai Shah
Finished
۱۱:۳۰
Carlos Rios Romero
۰
۳
Siu Hang Lam
Finished
۱۲:۰۵
Jishan Liang
۳
۱
Cesar Augusto Castillo Arocha
Finished
۱۲:۴۰
Maharu Yoshimura
۳
۰
Yik Man Pau
Finished
۱۳:۱۵
World
TT-CUP
Ucinski Rafal
۲
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
Jan Hendrych
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۱۰
Pavel Cibik
۱
۲
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Beran
۳
۱
Cerveny Tomas
Finished
۰۰:۲۵
Szymon Ciosek
۱
۳
Kos Pawel
Finished
۰۰:۳۰
Petr Vanek
۰
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۰:۴۰
Martin Stusek
۳
۱
David Jicha
Finished
۰۰:۵۵
Jan Hendrych
۳
۱
Petr Vanek
Finished
۰۱:۱۰
Zbynek Vyskocil
۳
۲
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۲۵
Cerveny Tomas
۳
۱
Tomas Beran
Finished
۰۱:۳۰
Jakub Nowak
۲
۳
Damian Bucko
Finished
۰۱:۳۰
Jonas Kulveit
۳
۰
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۴۰
Szymon Ciosek
۳
۲
Ucinski Rafal
Finished
۰۲:۰۰
Martin Stusek
۳
۱
David Jicha
Finished
۰۲:۰۰
Shawn Chen
۰
۳
Jesse Oh
Finished
۰۲:۰۵
Jesse Oh
۱
۳
Brad Robbins
Finished
۰۲:۳۵
Morawski Piotr
۲
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۳:۰۰
Shawn Chen
۱
۳
Brad Robbins
Finished
۰۳:۰۵
Abhishek Dhawan
۳
۱
Jesse Oh
Finished
۰۳:۳۵
Wiekiera Arkadiusz
۳
۲
Morawski Piotr
Finished
۰۴:۰۰
Shawn Chen
۲
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۴:۰۵
Brad Robbins
۳
۱
Abhishek Dhawan
Finished
۰۴:۳۵
Wiekiera Arkadiusz
۰
۳
Wiechec Adrian
Finished
۰۶:۰۰
Wiekiera Arkadiusz
۳
۲
Morawski Piotr
Finished
۰۷:۳۰
Filip Kociuba
۰
۳
Michal Lysakowski
Finished
۰۸:۳۰
Sylwester Wloszek
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۰۹:۰۰
Vincent Oberle
۱
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۰۹:۱۵
Kuzmicz Jakub
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۰۹:۳۰
Mart Martin
۳
۰
Vootele Vaher
Finished
۰۹:۴۵
Sebl Jachym
۳
۱
Srnka Jan
Finished
۰۹:۵۰
Filip Kociuba
۳
۲
Emil Nowak
Finished
۱۰:۰۰
Vincent Oberle
۳
۲
Vootele Vaher
Finished
۱۰:۱۵
Hejda Vaclav Jr.
۱
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۰:۲۰
Tomas Krejci
۱
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۳
۲
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۰:۳۰
Edvinas Tamashauskas
۳
۲
Mart Martin
Finished
۱۰:۴۵
Sebl Jachym
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۰:۵۰
Bohuslav Budik
۲
۳
Ondrej Svarch
Finished
۱۰:۵۵
Sylwester Wloszek
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Vincent Oberle
۰
۳
Mart Martin
Finished
۱۱:۱۵
Srnka Jan
۲
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۲۰
Tomas Krejci
۳
۲
Ondrej Svarch
Finished
۱۱:۲۵
Filip Kociuba
۱
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۳۰
Pedro J. Rocamora
۳
۰
Juan Cayuela
Finished
۱۱:۴۰
Vootele Vaher
۱
۳
Edvinas Tamashauskas
Finished
۱۱:۴۵
Sebl Jachym
۲
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۱:۵۰
Andrei Knazik
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۱:۵۵
Adam Gdula
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۲:۰۰
Zdenek Zahradka
۳
۲
Srnka Jan
Finished
۱۲:۲۰
Vincent Oberle
۱
۳
Vootele Vaher
Finished
۱۲:۲۵
Tomas Krejci
۱
۳
Bohuslav Budik
Finished
۱۲:۲۵
Sylwester Wloszek
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۲:۳۰
Ondrej Svarch
۳
۲
Andrei Knazik
Finished
۱۲:۵۵
Edvinas Tamashauskas
۱
۳
Mart Martin
Finished
۱۲:۵۵
Sebl Jachym
۳
۲
Srnka Jan
Finished
۱۳:۰۰
Filip Kociuba
۳
۰
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Juan Lara
۳
۲
Juan Cayuela
Finished
۱۳:۱۰
Sylwester Wloszek
۳
۱
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۳:۳۰
Zdenek Zahradka
۰
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۳:۳۰
Andrei Knazik
۱
۳
Tomas Krejci
Finished
۱۳:۳۰
Pedro J. Rocamora
۲
۳
Juan Lara
Finished
۱۳:۴۰
David Mutl
۱
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۳:۵۰
Ondrej Svarch
۳
۰
Bohuslav Budik
Finished
۱۴:۰۰
Emil Nowak
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Kocvara
۳
۲
Gustav Lomsky
Finished
۱۴:۲۰
Frantisek Dvorak
۳
۱
Petr Litomisky
Finished
۱۴:۲۵
Filip Kociuba
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۴:۳۰
David Mutl
۳
۰
Gustav Lomsky
Finished
۱۴:۵۰
Svoboda Vladimir
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۵:۰۰
Vaclav Nykl
۳
۰
Tomas Kocvara
Finished
۱۵:۲۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Petr Libovicky
Finished
۱۵:۲۵
Kuzmicz Jakub
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۵:۳۰
David Mutl
۳
۱
Tomas Kocvara
Finished
۱۵:۵۰
Petr Litomisky
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۵۵
Michal Lysakowski
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۶:۰۰
Gustav Lomsky
۱
۳
Vaclav Nykl
Finished
۱۶:۲۰
Frantisek Dvorak
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۶:۲۵
Kuzmicz Jakub
۲
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۶:۳۰
Petr Libovicky
۳
۲
Petr Litomisky
Finished
۱۶:۵۵
Tomas Kocvara
۳
۲
Gustav Lomsky
Finished
۱۶:۵۵
Adam Gdula
۰
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۷:۰۰
Michal Wolny
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۱۷:۰۵
Vaclav Nykl
۳
۰
David Mutl
Finished
۱۷:۲۵
Damian Bucko
۲
۳
Kos Pawel
Finished
۱۷:۳۰
Petr Litomisky
۳
۰
Svoboda Vladimir
Finished
۱۷:۴۰
Ivo Hladi
۰
۲
Martin Vodnansky
Finished
۱۷:۵۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۸:۰۰
Karol Guzy
۲
۳
Szostak Michal
Finished
۱۸:۰۵
Martin Sulc
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۱۸:۱۰
Frantisek Dvorak
۳
۲
Petr Libovicky
Finished
۱۸:۱۰
Miguel Chamorro
۲
۳
Javier Benito
Finished
۱۸:۱۰
Vojtech Strouhal
۰
۳
Radek Libovicky
Finished
۱۸:۲۰
Petr Dvorak
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۱۸:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۲
Kos Pawel
Finished
۱۸:۳۰
Eduardo Gonzales
۱
۳
Moises Alvarez
Finished
۱۸:۴۰
Martin Kocvara
۳
۰
Jan Hrncir
Finished
۱۸:۴۰
Sander Taaber
۰
۳
Marko Mannik
Finished
۱۸:۴۵
Ivo Hladi
۰
۳
Radek Libovicky
Finished
۱۸:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Strejc Filip
Finished
۱۸:۵۵
Damian Bucko
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۱۹:۰۰
Szostak Michal
۳
۰
Darek Kleczko
Finished
۱۹:۰۵
Sancho Libre
۲
۳
Miguel Chamorro
Finished
۱۹:۱۰
Martin Sulc
۳
۲
Jan Hrncir
Finished
۱۹:۱۰
Indrek Perv
۳
۰
Heiki Magi
Finished
۱۹:۱۵
Martin Vodnansky
۲
۳
Vojtech Strouhal
Finished
۱۹:۲۰
Petr Dvorak
۱
۳
Strejc Filip
Finished
۱۹:۲۵
Ondrej Fiklik
۱
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۹:۴۰
Eduardo Gonzales
۰
۳
Javier Benito
Finished
۱۹:۴۰
Sander Taaber
۳
۰
Heiki Magi
Finished
۱۹:۴۵
Ivo Hladi
۲
۳
Vojtech Strouhal
Finished
۱۹:۵۰
Michal Spalek
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۱۹:۵۵
Michal Wolny
۰
۳
Szostak Michal
Finished
۲۰:۰۵
Miguel Chamorro
۰
۳
Moises Alvarez
Finished
۲۰:۱۰
Martin Sulc
۳
۲
Martin Kocvara
Finished
۲۰:۱۰
Marko Mannik
۰
۳
Indrek Perv
Finished
۲۰:۱۵
Radek Libovicky
۰
۳
Martin Vodnansky
Finished
۲۰:۲۰
Petr Dvorak
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۲۰:۲۵
Damian Bucko
۳
۲
Matachowski Bartosz
inprogress
۲۰:۳۰
Eduardo Gonzales
۱
۱
Miguel Chamorro
inprogress
۲۰:۴۰
Jan Hrncir
۰
۱
Ondrej Fiklik
inprogress
۲۰:۴۰
Sander Taaber
۲
۰
Indrek Perv
inprogress
۲۰:۴۵
Vojtech Strouhal
۰
۰
Ivo Hladi
inprogress
۲۰:۵۰
Strejc Filip
-
-
Michal Spalek
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
Heiki Magi
-
-
Marko Mannik
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۵
Michal Nemec
-
-
Jiri Celler
بازی شروع نشده است
۲۱:۵۰
World
Ping Pong Point
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۱۷
Manko Viktor
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Manko Viktor
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Manko Viktor
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۴۷
Manko Viktor
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Manko Viktor
Finished
۱۲:۱۷
Dmytro Halai
۳
۰
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۴۷
Oleksandr Leonenko
۲
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۱۷
Dmytro Halai
۱
۳
Manko Viktor
Finished
۱۳:۴۷
Skorokhod Sergiy
۱
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۵:۱۷
Maksai Yaroslav
۳
۱
Volodymyr Riabov
Finished
۱۵:۴۷
Skorokhod Sergiy
۰
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۱۶:۱۷
Maksai Yaroslav
۱
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۶:۴۷
Skorokhod Sergiy
۱
۳
Maksai Yaroslav
Finished
۱۷:۱۷
Volodymyr Riabov
۰
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۷:۴۷
Maksai Yaroslav
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۸:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۱
Volodymyr Riabov
Finished
۱۸:۴۷
Serhii Baranovskyi
۳
۰
Maksai Yaroslav
Finished
۱۹:۱۷
Volodymyr Riabov
۳
۰
Skorokhod Sergiy
Finished
۱۹:۴۷
Serhii Baranovskyi
۳
۱
Skorokhod Sergiy
Finished
۲۰:۱۷
Volodymyr Riabov
۰
۱
Maksai Yaroslav
inprogress
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Sergei Demidovich
۳
۲
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۳۰
Vasily Ermolenko
۱
۳
Viktor Kozlov
Finished
۰۹:۳۰
Sergei Demidovich
۳
۰
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۳۰
Konstantin Atomanchik
۱
۳
Ruslan Shafiev
Finished
۱۲:۳۰
Sergey Kuznetsov
۲
۳
Sergei Gus
Finished
۱۳:۰۰
Ruslan Shafiev
۱
۳
Sergey Kuznetsov
Finished
۱۳:۳۰
Sergei Gus
۲
۳
Konstantin Atomanchik
Finished
۱۴:۰۰
Konstantin Atomanchik
۲
۳
Sergey Kuznetsov
Finished
۱۴:۳۰
Ruslan Shafiev
۳
۱
Sergei Gus
Finished
۱۵:۰۰
Alekseev Anton
۲
۳
Vladimir Murashko
Finished
۱۶:۳۰
Vladimir Murashko
۱
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۷:۳۰
Alekseev Anton
۲
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۸:۳۰
Mikhail Galimov
۱
۳
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۰:۳۰
Czech Republic
TT Star Series
Michal Obeslo
۰
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۰۹:۳۰
Rafael De La Heras
۱
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۰:۰۵
Alessandro Baciocchi
۳
۱
Milo De Boer
Finished
۱۰:۴۰
Klajber Adam
۱
۳
Khalid Assar
Finished
۱۱:۱۵
Michal Obeslo
۱
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۱:۴۵
Rafael De La Heras
۳
۲
Alessandro Baciocchi
Finished
۱۲:۱۵
Klajber Adam
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۲:۴۵
Milo De Boer
۱
۳
Khalid Assar
Finished
۱۳:۱۵
Michal Obeslo
۳
۰
Alessandro Baciocchi
Finished
۱۳:۴۵
Klajber Adam
۲
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۴:۱۵
Dmitrij Prokopcov
۳
۲
Khalid Assar
Finished
۱۴:۴۵
Rafael De La Heras
۱
۳
Milo De Boer
Finished
۱۵:۱۵
Dmitrij Prokopcov
۰
۳
Michal Obeslo
Finished
۱۶:۵۰
Yannick Vostes
۳
۰
Michal Obeslo
Finished
۱۷:۴۵
Germany
Challenger Series
Liang Qiu
۰
۳
Sudhanshu Grover
Finished
۱۰:۰۰
Louis Price
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۰:۴۰
Akito Itagaki
۲
۳
Kishegyi Akos
Finished
۱۱:۲۰
Guillaume Alcayde
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۲:۰۰
Sushmit Sriram
۳
۰
Louis Price
Finished
۱۲:۴۰
Liang Qiu
۱
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۳:۲۰
Akito Itagaki
۱
۳
Sudhanshu Grover
Finished
۱۴:۰۰
Dauud Cheaib
۲
۳
Sudhanshu Grover
Finished
۱۴:۵۵
Sushmit Sriram
۰
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۵:۳۵
Sudhanshu Grover
۳
۱
Guillaume Alcayde
Finished
۱۷:۰۰